• 6 ماه پیش

  • 360

  • 01:47

تاریخچه کنسرو سازی

صنایع بهساز غذای زاگرس
0
0
0

تاریخچه کنسرو سازی

صنایع بهساز غذای زاگرس
  • 01:47

  • 360

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت قراره درباره تاریخچه کنسرو صحبت کنیم.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads