• 6 ماه پیش

  • 306

  • 01:40

نکاتی درباره جوشاندن کنسرو

صنایع بهساز غذای زاگرس
0
0
0

نکاتی درباره جوشاندن کنسرو

صنایع بهساز غذای زاگرس
  • 01:40

  • 306

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت قراره درباره نکاتی درباره جوشاندن کنسرو صحبت کنیم.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads