پادکست تحلیل کسب و کار

بابک هزاوه
  727
  میانگین پخش
  4.4K
  تعداد پخش
  20
  دنبال کننده

  پادکست تحلیل کسب و کار

  بابک هزاوه
  727
  میانگین پخش
  4.4K
  تعداد پخش
  20
  دنبال کننده

  پادکست تحلیل کسب و کار نام یک برنامه هفتگی است که در اپیزود به یک موضوع تحلیل کسب و کار می‌پردازد....
  پادکست تحلیل کسب و کار نام یک برنامه هفتگی است که ...
  15:35
  • 37

  • 3 سال پیش
  15:35
  پادکست تحلیل کسب و کار نام یک برنامه هفتگی است که در اپیزود به یک موضوع تحلیل کسب و کار می‌پردازد....
  پادکست تحلیل کسب و کار نام یک برنامه هفتگی است که ...
  20:42
  • 102

  • 3 سال پیش
  20:42
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌ها...
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبا...
  09:41
  • 4.1K

  • 6 سال پیش
  09:41
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌ها...
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبا...
  10:13
  • 34

  • 6 سال پیش
  10:13
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌ها...
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبا...
  16:34
  • 38

  • 6 سال پیش
  16:34
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبانی‌شدن در زمان و موقعیت درست، آسان نیست.» شاید به همین دلیل است که مهم‌ترین ویژگی‌های موردنظر سازمان‌ها برای استخدام افراد، بیش از آن که به توانایی‌ها...
  دانیل گلمن می‌گوید: «عصبانی‌شدن آسان است؛ اما عصبا...
  17:13
  • 44

  • 6 سال پیش
  17:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads