روانشناسی زیما

فاطمه امیرآبادی
15
میانگین پخش
74
تعداد پخش
2
دنبال کننده

روانشناسی زیما

فاطمه امیرآبادی
15
میانگین پخش
74
تعداد پخش
2
دنبال کننده

در اپیزود دوم پادکست کمپین نوروزی برنامه‌ریزی زیما

راجع ببه هدف تو حرف میزنیم، هدفی که اختصاصا برای تو هستش نه شخص دیگه...

در اپیزود دوم پادکست کمپین نوروزی برنامه‌ریزی ز...

01:36
  • 6

  • 6 روز پیش
01:36

در اپیزود اول پادکست کمپین نوروزی برنامه‌ریزی زیما

راجع به دلایل قتل‌های ناموسی صحبت کردیم تا بتوانیم به برنامه‌ریزی شخصی خود برسیم....

در اپیزود اول پادکست کمپین نوروزی برنامه‌ریزی ز...

02:40
  • 6

  • 1 هفته پیش
02:40

وقتی که کاری برای کسی انجام می دهید احساس امنیت، اطمینان و راحتی می کنید، با این حال، اگر کسی بخواهد به

عنوان جبران، کاری برای شما انجام دهد احساس ناامنی خواهید کرد. این احساس یعنی شما فرد هم...

وقتی که کاری برای کسی انجام می دهید احساس امنیت...

07:24
  • 19

  • 1 ماه پیش
07:24

درماندگی آموخته شده به شرایطی اشاره میکند که درآن افراد بر طبق تجربیات گذشته به این نتیجه میرسند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمیدانند.

درماندگی آموخته شده به شرایطی اشاره میکند که در...

08:20
  • 9

  • 1 ماه پیش
08:20


انسان در این نوع اختلال خودشان را غرق کارهای وظیفه‌ای میکنند، مانند کار؛ و خیلی با خانواده و دوستاش ارتباط نمی‌گیردو نیز علاقه شدیدی به کنترل کردن دیگران دارد....انسان در این نوع اختلال خودشان را ...

06:21
  • 34

  • 2 ماه پیش
06:21
shenoto-ads
shenoto-ads