روان تحلیل | Ravantahlil

Mohammad Kahrobi
222
میانگین پخش
444
تعداد پخش
2
دنبال کننده

روان تحلیل | Ravantahlil

Mohammad Kahrobi
222
میانگین پخش
444
تعداد پخش
2
دنبال کننده

واژه‌ی "روان‌شناسی" از دیرباز تاکنون معانی متفاوتی داشته است. در حال حاضر، این گونه تعریف می‌شود: روان‌شناسی علم مطالعهٔ رفتار موجودات زنده است. سه واژه در این تعریف در خور توجه هستند: (۱) علم، (۲) رف...

واژه‌ی "روان‌شناسی" از دیرباز تاکنون معانی متفا...

17:50
  • 229

  • 4 ماه پیش
17:50
  • 215

  • 4 ماه پیش
توضیحات اولیه برای مسیر پیش روی پادکست...

توضیحات اولیه برای مسیر پیش روی پادکست

08:13
  • 215

  • 4 ماه پیش
08:13
shenoto-ads
shenoto-ads