روانشناسی زیما

روانشناسی زیما

فاطمه امیرآبادی
3
میانگین پخش
73
تعداد پخش
1
دنبال کننده
روانشناسی زیما

روانشناسی زیما

فاطمه امیرآبادی
3
میانگین پخش
73
تعداد پخش
1
دنبال کننده

نیمه گشده یک افسانس

نیمه گشده یک افسانس

نیمه گشده یک افسانس

02:31
 • 1

 • 2 ماه پیش
02:31
نزار وقتی که خیلی ناراحتی حس کنی تو قربانی ماجرایی

نزار وقتی که خیلی ناراحتی حس کنی تو قربانی ماجرایی

نزار وقتی که خیلی ناراحتی حس کنی تو قرب...

02:20
 • 0

 • 2 ماه پیش
02:20
من داد میزنم و اون سکوت میکنه ما حرررف نمیزنیم

من داد میزنم و اون سکوت میکنه ما حرررف نمیزنیم

من داد میزنم و اون سکوت میکنه ما حرررف ...

02:10
 • 0

 • 2 ماه پیش
02:10
کل کل و بحث تو رابطه جذابه؟ داستان عشقتون داستان جنگه؟

کل کل و بحث تو رابطه جذابه؟ داستان عشقتون داستان جنگه؟

کل کل و بحث تو رابطه جذابه؟ داستان عشقت...

01:50
 • 1

 • 2 ماه پیش
01:50
زندگی نزیسته
 • 0

 • 2 ماه پیش

زندگی نزیسته

زندگی نزیسته

01:53
 • 0

 • 2 ماه پیش
01:53
زن بودن معنیش ضعیفتر بودن نیست

زن بودن معنیش ضعیفتر بودن نیست

زن بودن معنیش ضعیفتر بودن نیست...

03:29
 • 3

 • 2 ماه پیش
03:29
رضایت و موفقیت با هم فرق داره

رضایت و موفقیت با هم فرق داره

رضایت و موفقیت با هم فرق داره<...

02:14
 • 0

 • 2 ماه پیش
02:14
خوشبختی چیه؟
 • 0

 • 2 ماه پیش

خوشبختی چیه؟

خوشبختی چیه؟

02:41
 • 0

 • 2 ماه پیش
02:41
رابطه مثل یک رقص دو نفرس

رابطه مثل یک رقص دو نفرس

رابطه مثل یک رقص دو نفرس

01:12
 • 0

 • 2 ماه پیش
01:12
خودزنی روانی میدونی یعنی چی

خودزنی روانی میدونی یعنی چی

خودزنی روانی میدونی یعنی چی

03:21
 • 0

 • 2 ماه پیش
03:21
shenoto-ads
shenoto-ads