• 5 ماه پیش

  • 3

  • 01:37
روانشناسی زیما - آیا توان شنیدن نظر طرف مقابل رو داری؟

روانشناسی زیما - آیا توان شنیدن نظر طرف مقابل رو داری؟

روانشناسی زیما
0
روانشناسی زیما - آیا توان شنیدن نظر طرف مقابل رو داری؟
  • 01:37

  • 3

  • 5 ماه پیش

روانشناسی زیما - آیا توان شنیدن نظر طرف مقابل رو داری؟

روانشناسی زیما
0

توضیحات
https://ravanshenasi-zima.ir

با صدای
دکتر فاطمه امیرآبادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads