• 2 ماه پیش

  • 2

  • 03:26
احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟

احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟

روانشناسی زیما
0
احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟
  • 03:26

  • 2

  • 2 ماه پیش

احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟

روانشناسی زیما
0

توضیحات

احساس ارزشمندی ما در گرو تصدیق دیگرانه؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads