راه بلد

Rahbalad tourism & hospitality media
91
میانگین پخش
2.5K
تعداد پخش
18
دنبال کننده

راه بلد

Rahbalad tourism & hospitality media
91
میانگین پخش
2.5K
تعداد پخش
18
دنبال کننده

موضوع این قسمت؛ گردشگری الکترونیک...
موضوع این قسمت؛ گردشگری الکترونیک
31:56
 • 87

 • 3 سال پیش
31:56
پادکستی تحلیلی با موضوع بررسی لایو های محمد شیرکوند با فعالین صنعت گردشگری جهان...
پادکستی تحلیلی با موضوع بررسی لایو های محمد شیرکون...
27:50
 • 71

 • 3 سال پیش
27:50
پیرامون طراح های در دست اجرا و برنامه های پیش روی این پلتفرم رزرواسیون آنلاین اقامتگاه...
پیرامون طراح های در دست اجرا و برنامه های پیش روی ...
51:00
 • 238

 • 3 سال پیش
51:00
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور در یک هفته...
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور در یک ...
11:49
 • 42

 • 3 سال پیش
11:49
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور در یک هفته...
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور در یک ...
28:30
 • 35

 • 3 سال پیش
28:30
در این گفتگو مدیرعامل هواپیمایی کیش از عملکرد بانوان در صنعت هوافضا، اهمیت نیروی انسانی در هواپیمایی کیش و برنامه های آتی این شرکت گفت...
در این گفتگو مدیرعامل هواپیمایی کیش از عملکرد بانو...
47:24
 • 36

 • 3 سال پیش
47:24
نگاهی طنز گونه به رخدادهای حوزه گردشگری در یک هفته...
نگاهی طنز گونه به رخدادهای حوزه گردشگری در یک هفته
15:26
 • 35

 • 3 سال پیش
15:26
 • 65

 • 3 سال پیش
نگاهی طنز گونه به رخدادهای حوزه گردشگری در یک هفته...
نگاهی طنز گونه به رخدادهای حوزه گردشگری در یک هفته
19:13
 • 65

 • 3 سال پیش
19:13
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور | نویسنده: محمد انصاری...
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور | نویس...
10:53
 • 35

 • 3 سال پیش
10:53
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور...
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور
07:12
 • 45

 • 3 سال پیش
07:12
پرداختی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور...
پرداختی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری کشور
11:16
 • 37

 • 3 سال پیش
11:16
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری در یک هفته...
نگاهی طنزگونه به رخدادهای حوزه گردشگری در یک هفته
13:08
 • 41

 • 3 سال پیش
13:08
پادکستی با نگاه طنزگونه به رخدادهای حوزه صنعت گردشگری...
پادکستی با نگاه طنزگونه به رخدادهای حوزه صنعت گردش...
09:10
 • 50

 • 3 سال پیش
09:10
پیرامون رونمایی از اولین هتل کپسولی کشور...
پیرامون رونمایی از اولین هتل کپسولی کشور
30:19
 • 34

 • 3 سال پیش
30:19
مروری طنز گونه به رخدادهای حوزه گردشگری...
مروری طنز گونه به رخدادهای حوزه گردشگری
09:59
 • 49

 • 3 سال پیش
09:59
مروری بر گزیده ای از خبرهای حوزه گردشگری در یک هفته...
مروری بر گزیده ای از خبرهای حوزه گردشگری در یک هفت...
08:04
 • 29

 • 3 سال پیش
08:04
روایتی: از شبنم محمدزاده...
روایتی: از شبنم محمدزاده
07:30
 • 59

 • 3 سال پیش
07:30
مروری بر خبرهای حوزه گردشگری در یک هفته...
مروری بر خبرهای حوزه گردشگری در یک هفته
06:33
 • 48

 • 3 سال پیش
06:33
رسانه گردشگری راه بلد...
رسانه گردشگری راه بلد
09:16
 • 44

 • 3 سال پیش
09:16
مروری بر خبرهای حوزه گردشگری در هفته ای که گذشت...
مروری بر خبرهای حوزه گردشگری در هفته ای که گذشت
07:36
 • 69

 • 3 سال پیش
07:36
مروری بر خبرهای حوزه گردشگری در یک هفته...
مروری بر خبرهای حوزه گردشگری در یک هفته
09:19
 • 60

 • 3 سال پیش
09:19
رسانه گردشگری راه بلد...
رسانه گردشگری راه بلد
07:20
 • 99

 • 3 سال پیش
07:20
گفتگوی سیمین ثقفی با ابوالقاسم ساسان...
گفتگوی سیمین ثقفی با ابوالقاسم ساسان
37:26
 • 481

 • 3 سال پیش
37:26
گشت و گذاری در میان خوراک بازهای خیابان سی تیر تهران...
گشت و گذاری در میان خوراک بازهای خیابان سی تیر تهر...
19:53
 • 200

 • 3 سال پیش
19:53
گفتگوی سیمین ثقفی با محمد محمدزاده؛ معمار و شهر ساز...
گفتگوی سیمین ثقفی با محمد محمدزاده؛ معمار و شهر سا...
10:00
 • 88

 • 3 سال پیش
10:00
گفتگوی سیمین ثقفی با محمد محمدزاده؛ معمار و شهر ساز...
گفتگوی سیمین ثقفی با محمد محمدزاده؛ معمار و شهر سا...
09:14
 • 118

 • 3 سال پیش
09:14
ترجمه شده توسط دکتر محبوبه نعیمی مجد...
ترجمه شده توسط دکتر محبوبه نعیمی مجد
11:21
 • 103

 • 3 سال پیش
11:21
 • 233

 • 3 سال پیش
قسمت اول از روایت سمین ثقفی از سفر به تایلند در دوران شیوع کرونا...
قسمت اول از روایت سمین ثقفی از سفر به تایلند در دو...
06:35
 • 233

 • 3 سال پیش
06:35
shenoto-ads
shenoto-ads