آسیب شناسی روانی

دکتر مانی رفیعی
  129
  میانگین پخش
  515
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده

  آسیب شناسی روانی

  دکتر مانی رفیعی
  129
  میانگین پخش
  515
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده

  • 147

  • 2 سال پیش
  اپیزود چهارم از مجموعه اختلالات اضطرابی...
  اپیزود چهارم از مجموعه اختلالات اضطرابی
  13:19
  • 147

  • 2 سال پیش
  13:19
  • 147

  • 2 سال پیش
  مروری بر تاریخچه , نشانه شناسی و درمان اختا اضطراب اجتماعی قسمت سوم از دوره ی اختلالا اضطرابی...
  مروری بر تاریخچه , نشانه شناسی و درمان اختا اضطراب...
  13:48
  • 147

  • 2 سال پیش
  13:48
  بررسی جامع اختلالات اضطرابی در 24 ساعت...
  بررسی جامع اختلالات اضطرابی در 24 ساعت
  14:15
  • 73

  • 2 سال پیش
  14:15
  بررسی جامع اختلالات اضطرابی در 24 ساعت...
  بررسی جامع اختلالات اضطرابی در 24 ساعت
  14:57
  • 148

  • 2 سال پیش
  14:57
  shenoto-ads
  shenoto-ads