• 1 سال پیش

  • 96

  • 13:48

اضطراب اجتماعی

آسیب شناسی روانی
1
1
0

اضطراب اجتماعی

آسیب شناسی روانی
  • 13:48

  • 96

  • 1 سال پیش

توضیحات
مروری بر تاریخچه , نشانه شناسی و درمان اختا اضطراب اجتماعی قسمت سوم از دوره ی اختلالا اضطرابی

با صدای
دکتر مانی رفیعی
فاطمه دولتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads