• 1 سال پیش

  • 36

  • 14:15

دوره آسیب شناسی اختلالات اضطرابی - دکتر مانی رفیعی - اضطراب فراگیر

آسیب شناسی روانی
0
0
0

دوره آسیب شناسی اختلالات اضطرابی - دکتر مانی رفیعی - اضطراب فراگیر

آسیب شناسی روانی
  • 14:15

  • 36

  • 1 سال پیش

توضیحات
بررسی جامع اختلالات اضطرابی در 24 ساعت

با صدای
دکتر مانی رفیعی
فاطمه دولتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads