مسکن پاد

ملک‌رادار
52
میانگین پخش
674
تعداد پخش
11
دنبال کننده

مسکن پاد

ملک‌رادار
52
میانگین پخش
674
تعداد پخش
11
دنبال کننده

شما به سیزدهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید که به مرور رخدادهای بازار مسکن در سال ۹۹ اختصاص داره. *** بازار مسکن در سال ۹۹ با اوج و فرود همراه بود. هم‌زمان، خریداران و فروشندگان، مالکان و ...
شما به سیزدهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می...
09:50
 • 42

 • 3 سال پیش
09:50
شما به دوازدهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص د...
شما به دوازدهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش م...
09:23
 • 35

 • 3 سال پیش
09:23
شما به یازدهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص دا...
شما به یازدهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می...
11:18
 • 27

 • 3 سال پیش
11:18
شما به دهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص داره....
شما به دهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کن...
07:45
 • 28

 • 3 سال پیش
07:45
سلام شما به نهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص ...
سلام شما به نهمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش ...
15:32
 • 30

 • 3 سال پیش
15:32
شما به هشتمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص داره...
شما به هشتمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌ک...
14:35
 • 31

 • 3 سال پیش
14:35
سلام شما به هفتمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید که در مرداد ماه 1399 منتشر شده است. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی ...
سلام شما به هفتمین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش...
09:54
 • 56

 • 3 سال پیش
09:54
پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شود، ماهانه منتشر می‌شود، و به تشریح وضعیت بازار مسکن می‌پردازد. آیا مسکن از این هم گران‌تر می‌شود؟ اگر بورس از نفس بیفتد، تاثیری روی بازار مسک...
پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تول...
09:37
 • 35

 • 3 سال پیش
09:37
پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شود، ماهانه منتشر می‌شود، و به تشریح وضعیت بازار مسکن می‌پردازد. موضوع این اپیزود: در بازار مسکن در روزهای کرونایی چه اتفاقاتی افتاد؟ وضعیت باز...
پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تول...
06:36
 • 83

 • 4 سال پیش
06:36
سلام شما به اپیزود چهارم مسکن‌پاد گوش می‌کنید که به صورت اختصاصی به مرور گزارش فصلی ملک‌رادار از آگهی‌های ملکی فصل پاییز اختصاص دارد. ملک‌رادار به صورت مرتب آگهی‌های ملکی در استان‌های تهران و البرز و ...
سلام شما به اپیزود چهارم مسکن‌پاد گوش می‌کنید که ب...
12:22
 • 39

 • 4 سال پیش
12:22
سلام شما به سومین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص ...
سلام شما به سومین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش ...
06:04
 • 36

 • 4 سال پیش
06:04
سلام شما به دومین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، به بررسی بازار مسکن در ماه‌های گذشته و نگاهی به این بازار در روزهای آینده اختصاص ...
سلام شما به دومین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش ...
05:44
 • 96

 • 4 سال پیش
05:44
سلام شما به اولین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش می‌کنید. پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شه، از این به بعد، به صورت منظم ماهانه منتشر می‌شه و به تحلیل بازار مسکن اختصاص داره....
سلام شما به اولین اپیزود از پادکست «مسکن پاد» گوش ...
04:45
 • 136

 • 4 سال پیش
04:45
shenoto-ads
shenoto-ads