• 3 سال پیش

  • 83

  • 06:36

مسکن پاد - اپیزود پنجم: مسکن در روزهای کرونایی

مسکن پاد
0
0
0

مسکن پاد - اپیزود پنجم: مسکن در روزهای کرونایی

مسکن پاد
  • 06:36

  • 83

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست «مسکن پاد» که توسط تیم تحلیلی ملک‌رادار تولید می‌شود، ماهانه منتشر می‌شود، و به تشریح وضعیت بازار مسکن می‌پردازد. موضوع این اپیزود: در بازار مسکن در روزهای کرونایی چه اتفاقاتی افتاد؟ وضعیت بازار مسکن این روزها چگونه است؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads