باشگاه اندیشه‌های حقوقی «نشریه صوتی دادخوان»

باشگاه اندیشه‌های حقوقی
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
1
دنبال کننده

باشگاه اندیشه‌های حقوقی «نشریه صوتی دادخوان»

باشگاه اندیشه‌های حقوقی
11
میانگین پخش
11
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پادکست دادخواندادخوان نشریه صوتی باشگاه اندیشه‌های حقوقی است که هر دو ماه منتشر خواهد شد. در هر شماره از دادخوان بخش‌های ثابتی خواهیم داشت: 1) پرونده جنایی ویژه، که مرور یکی از پرونده‌های کیفری و جنجا...

پادکست دادخوان

01:58:14
  • 11

  • 1 ماه پیش
01:58:14
shenoto-ads
shenoto-ads