انجمن اهدای عضو ایرانیان

انجمن اهدای عضو ایرانیان
74
میانگین پخش
294
تعداد پخش
0
دنبال کننده

انجمن اهدای عضو ایرانیان

انجمن اهدای عضو ایرانیان
74
میانگین پخش
294
تعداد پخش
0
دنبال کننده

آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در فرایند اهدای عضو...
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در ...
13:35
  • 41

  • 4 سال پیش
13:35
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در فرایند اهدای عضو...
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در ...
13:55
  • 45

  • 4 سال پیش
13:55
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در فرایند اهدای عضو...
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در ...
09:48
  • 66

  • 4 سال پیش
09:48
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در فرایند اهدای عضو...
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در ...
07:14
  • 142

  • 4 سال پیش
07:14
shenoto-ads
shenoto-ads