• 4 سال پیش

  • 142

  • 07:14

رضایت‌گیری 1 - رویارویی با خانواده فرد مرگ مغزی - مرحله مقدماتی یا بستر سازی

انجمن اهدای عضو ایرانیان
0
0
0

رضایت‌گیری 1 - رویارویی با خانواده فرد مرگ مغزی - مرحله مقدماتی یا بستر سازی

انجمن اهدای عضو ایرانیان
  • 07:14

  • 142

  • 4 سال پیش

توضیحات
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در فرایند اهدای عضو

با صدای
دکتر امید قبادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads