• 4 سال پیش

  • 66

  • 09:48

رضایت‌گیری 1 - رویارویی با خانواده فرد مرگ مغزی - رضایت گیری یک علم است

انجمن اهدای عضو ایرانیان
0
0
0

رضایت‌گیری 1 - رویارویی با خانواده فرد مرگ مغزی - رضایت گیری یک علم است

انجمن اهدای عضو ایرانیان
  • 09:48

  • 66

  • 4 سال پیش

توضیحات
آموزش رضایت‌گیری از خانواده‌های افراد مرگ مغزی در فرایند اهدای عضو

با صدای
دکتر امید قبادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads