حرف و موسیقی

مانی مفاخری
384
میانگین پخش
3.8K
تعداد پخش
10
دنبال کننده

حرف و موسیقی

مانی مفاخری
384
میانگین پخش
3.8K
تعداد پخش
10
دنبال کننده

 • 2.5K

 • 2 سال پیش
کتاب : اندر آداب و احوال موسیقی : بی بی کینگ
کتاب : اندر آداب و احوال موسیقی : بی بی کینگ
32:37
 • 2.5K

 • 2 سال پیش
32:37
این قسمت غر
این قسمت غر
23:07
 • 195

 • 2 سال پیش
23:07
معرفی موسیقی: دیپ پارپل معرفی کتاب : پاندای محجوب بامبو به دست با چشمهایی دور سیاه، در اندیشه انقراض
معرفی موسیقی: دیپ پارپل معرفی کتاب : پاندای محجوب ...
28:54
 • 163

 • 2 سال پیش
28:54
معرفی موسیقی لورینا مک کینت یادی از نشریه توفیق
معرفی موسیقی لورینا مک کینت یادی از نشریه توفیق
31:32
 • 124

 • 2 سال پیش
31:32
معرفی موسیقی U2 معرفی کتاب : چگونه بر جهان حکومت کنیم . آندره د گیلوم . ترجمه حسین یعقوبی
معرفی موسیقی U2 معرفی کتاب : چگونه بر جهان حکومت ک...
24:52
 • 110

 • 2 سال پیش
24:52
معرفی موسیقی Bruce Sprindsteen معرفی کتاب : چرتوپتیا . آیدین سیارسریع
معرفی موسیقی Bruce Sprindsteen معرفی کتاب : چرتوپت...
26:06
 • 129

 • 2 سال پیش
26:06
معرفی موسیقی DIDO برنامه ای به یاد استاد نجف دریابندری
معرفی موسیقی DIDO برنامه ای به یاد استاد نجف دریاب...
21:00
 • 129

 • 2 سال پیش
21:00
معرفی موسیقی گروه SCORPIONS معرفی کتاب این مردم نازنین . رضا کیانیان
معرفی موسیقی گروه SCORPIONS معرفی کتاب این مردم ن...
23:38
 • 119

 • 2 سال پیش
23:38
معرفی موسیقی QUEEN معرفی کتاب : بوطیقای جهالت ، حمید رضا ابک
معرفی موسیقی QUEEN معرفی کتاب : بوطیقای جهالت ، حم...
21:42
 • 139

 • 2 سال پیش
21:42
معرفی موسیقی Mark Knofler معرفی کتاب : چنین کنند بزرگان ، ویل کاپی ترجمه نجف دریا بندری
معرفی موسیقی Mark Knofler معرفی کتاب : چنین کنند ب...
23:35
 • 274

 • 2 سال پیش
23:35
shenoto-ads
shenoto-ads