حرف و موسیقی

مانی مفاخری
653
میانگین پخش
6.5K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

حرف و موسیقی

مانی مفاخری
653
میانگین پخش
6.5K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

 • 3.7K

 • 3 سال پیش
کتاب : اندر آداب و احوال موسیقی : بی بی کینگ...
کتاب : اندر آداب و احوال موسیقی : بی بی کینگ
32:37
 • 3.7K

 • 3 سال پیش
32:37
این قسمت غر...
این قسمت غر
23:07
 • 439

 • 3 سال پیش
23:07
معرفی موسیقی: دیپ پارپل معرفی کتاب : پاندای محجوب بامبو به دست با چشمهایی دور سیاه، در اندیشه انقراض...
معرفی موسیقی: دیپ پارپل معرفی کتاب : پاندای محجوب ...
28:54
 • 318

 • 3 سال پیش
28:54
معرفی موسیقی لورینا مک کینت یادی از نشریه توفیق...
معرفی موسیقی لورینا مک کینت یادی از نشریه توفیق
31:32
 • 289

 • 3 سال پیش
31:32
معرفی موسیقی U2 معرفی کتاب : چگونه بر جهان حکومت کنیم . آندره د گیلوم . ترجمه حسین یعقوبی...
معرفی موسیقی U2 معرفی کتاب : چگونه بر جهان حکومت ک...
24:52
 • 240

 • 3 سال پیش
24:52
معرفی موسیقی Bruce Sprindsteen معرفی کتاب : چرتوپتیا . آیدین سیارسریع...
معرفی موسیقی Bruce Sprindsteen معرفی کتاب : چرتوپت...
26:06
 • 247

 • 3 سال پیش
26:06
معرفی موسیقی DIDO برنامه ای به یاد استاد نجف دریابندری...
معرفی موسیقی DIDO برنامه ای به یاد استاد نجف دریاب...
21:00
 • 260

 • 3 سال پیش
21:00
معرفی موسیقی گروه SCORPIONS معرفی کتاب این مردم نازنین . رضا کیانیان...
معرفی موسیقی گروه SCORPIONS معرفی کتاب این مردم ن...
23:38
 • 239

 • 3 سال پیش
23:38
معرفی موسیقی QUEEN معرفی کتاب : بوطیقای جهالت ، حمید رضا ابک...
معرفی موسیقی QUEEN معرفی کتاب : بوطیقای جهالت ، حم...
21:42
 • 315

 • 3 سال پیش
21:42
معرفی موسیقی Mark Knofler معرفی کتاب : چنین کنند بزرگان ، ویل کاپی ترجمه نجف دریا بندری...
معرفی موسیقی Mark Knofler معرفی کتاب : چنین کنند ب...
23:35
 • 498

 • 3 سال پیش
23:35
shenoto-ads
shenoto-ads