• 3 سال پیش

  • 240

  • 24:52

حرف و موسیقی قسمت 5

حرف و موسیقی
0
0
0

حرف و موسیقی قسمت 5

حرف و موسیقی
  • 24:52

  • 240

  • 3 سال پیش

توضیحات
معرفی موسیقی U2 معرفی کتاب : چگونه بر جهان حکومت کنیم . آندره د گیلوم . ترجمه حسین یعقوبی

با صدای
مانی مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads