آکادمی گویندگان

علی حاجی پور
1.3K
میانگین پخش
13.0K
تعداد پخش
37
دنبال کننده

آکادمی گویندگان

علی حاجی پور
1.3K
میانگین پخش
13.0K
تعداد پخش
37
دنبال کننده

علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد که «نقش لهجه در اجراهای گویندگی چیست؟» و در ادامه از محاسن و معایب داشتن لهجه می‌گوید....

علی حاجی ...

12:52
 • 810

 • 7 ماه پیش
12:52
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد که «برای بازاریابی و پرزنت کردن خودمان به عنوان یک گوینده، به چه ابزارهایی نیاز داریم؟» با این ابزارها احتمال سپردن پروژه‌ها به ما افزایش می‌یابد....
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد...
17:05
 • 2.4K

 • 2 سال پیش
17:05
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد که «برای بهبود برند شخصی ما به عنوان یک گوینده چه کارهایی باید انجام بدهیم؟» بهبود برند شخصی به افزایش درآمد ما از گویندگی کمک می‌کند....
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد...
17:21
 • 986

 • 2 سال پیش
17:21
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد که «چرا دستمزد برخی از گویندگان از دیگران بیشتر است؟»...
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد...
10:55
 • 785

 • 2 سال پیش
10:55
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کمترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون درآمد خوبی به دست بیارید...
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کم...
11:56
 • 733

 • 2 سال پیش
11:56
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کمترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون درآمد خوبی به دست بیارید...
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کم...
11:24
 • 874

 • 2 سال پیش
11:24
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کمترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون درآمد خوبی به دست بیارید...
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کم...
07:18
 • 1.1K

 • 2 سال پیش
07:18
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کم ترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون درآمد خوبی به دست بیاری...
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کم...
09:16
 • 1.3K

 • 2 سال پیش
09:16
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کم ترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون کسب درآمد خوبی داشته با...
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کم...
07:58
 • 1.5K

 • 2 سال پیش
07:58
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کم ترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون کسب درآمد خوبی داشته با...
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کم...
09:43
 • 2.7K

 • 3 سال پیش
09:43
shenoto-ads
shenoto-ads