• 1 سال پیش

  • 601

  • 10:55

قسمت هفتم پادکست گوینده شو

آکادمی گویندگان
2
2
0

قسمت هفتم پادکست گوینده شو

آکادمی گویندگان
  • 10:55

  • 601

  • 1 سال پیش

توضیحات
علی حاجی پور در این پادکست به این سوال پاسخ می‌دهد که «چرا دستمزد برخی از گویندگان از دیگران بیشتر است؟»

shenoto-ads
shenoto-ads