• 1 سال پیش

  • 646

  • 11:24

گوینده شو - قسمت پنجم

آکادمی گویندگان
2
2
0

گوینده شو - قسمت پنجم

آکادمی گویندگان
  • 11:24

  • 646

  • 1 سال پیش

توضیحات
گوینده شو پادکستی از آکادمی گویندگانه که به شما کمک می‌کنه مسیر گوینده یا دوبلور شدنتون رو با سرعت طی کنید و در کمترین زمان تبدیل به گوینده یا دوبلور خوبی بشید و بتونید از اون درآمد خوبی به دست بیارید. در قسمت چهارم به این مسئله می‌پردازیم که «توانایی‌های یک گوینده در قرن جدید چیه؟»

shenoto-ads
shenoto-ads