آرام پادکست

محمد مقامیان زاده
140
میانگین پخش
2.4K
تعداد پخش
39
دنبال کننده

آرام پادکست

محمد مقامیان زاده
140
میانگین پخش
2.4K
تعداد پخش
39
دنبال کننده

در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عوا...
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک ...
21:53
 • 89

 • 3 سال پیش
21:53
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عوا...
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک ...
17:36
 • 143

 • 3 سال پیش
17:36
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عوا...
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک ...
28:36
 • 49

 • 3 سال پیش
28:36
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپیزود شامل زندگینامه ی هنری فورد مخترع خودرو هست. در این اپیزود شروع وتکامل صنعت خودروسازی رو از حدود اواخر قرن نوزدهم مرور می کنیم. معجزه ی خودرو که آ...
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپ...
17:01
 • 34

 • 3 سال پیش
17:01
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپیزود شامل زندگینامه ی هنری فورد مخترع خودرو هست. در این اپیزود شروع وتکامل صنعت خودروسازی رو از حدود اواخر قرن نوزدهم مرور می کنیم. معجزه ی خودرو که آ...
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپ...
18:00
 • 51

 • 3 سال پیش
18:00
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته شده است و همین طور رهایی از افکار مزاحم واذیت کننده در ذهنما که باعث ناراحتی می شوند. این اپیزود در چند قمست منتشر شده وامیدوارم از این اپیزود بهره ی ل...
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته ش...
13:56
 • 60

 • 3 سال پیش
13:56
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته شده است و همین طور رهایی از افکار مزاحم واذیت کننده در ذهنما که باعث ناراحتی می شوند. این اپیزود در چند قمست منتشر شده وامیدوارم از این اپیزود بهره ی ل...
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته ش...
21:15
 • 111

 • 3 سال پیش
21:15
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته شده است و همین طور رهایی از افکار مزاحم واذیت کننده در ذهنما که باعث ناراحتی می شوند. این اپیزود در چند قمست منتشر شده وامیدوارم از این اپیزود بهره ی ل...
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته ش...
11:47
 • 277

 • 3 سال پیش
11:47
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پردازیم.استعداد هایی که در درون ما فراموش شدن ومدت هاست که خاک خوردن وبهشون بی توجه بودیم. به بچگی برمی گردیم واز اول شروع می کنیم تا بفهمیم دست خوش چه...
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پ...
16:59
 • 31

 • 3 سال پیش
16:59
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پردازیم.استعداد هایی که در درون ما فراموش شدن ومدت هاست که خاک خوردن وبهشون بی توجه بودیم. به بچگی برمی گردیم واز اول شروع می کنیم تا بفهمیم دست خوش چه...
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پ...
13:50
 • 58

 • 3 سال پیش
13:50
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پردازیم.استعداد هایی که در درون ما فراموش شدن ومدت هاست که خاک خوردن وبهشون بی توجه بودیم. به بچگی برمی گردیم واز اول شروع می کنیم تا بفهمیم دست خوش چه...
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پ...
12:12
 • 111

 • 3 سال پیش
12:12
این اپیزود شامل زندگی استیو جابز مدیر وموسس شکرت اپل هست. استیو جابز در طول زندگی خودش به موانع ومشکللات بسیار زیادی برمی خوره که باعث تغییرات وتحولات بسیار زیادی میشه. استیو در طی یک زندگی پر پیچ وخم...
این اپیزود شامل زندگی استیو جابز مدیر وموسس شکرت ا...
14:40
 • 70

 • 3 سال پیش
14:40
این اپیزود شامل زندگی استیو جابز مدیر وموسس شکرت اپل هست. استیو جابز در طول زندگی خودش به موانع ومشکللات بسیار زیادی برمی خوره که باعث تغییرات وتحولات بسیار زیادی میشه. استیو در طی یک زندگی پر پیچ وخم...
این اپیزود شامل زندگی استیو جابز مدیر وموسس شکرت ا...
13:58
 • 129

 • 3 سال پیش
13:58
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گرفته شده سات. راه های مبارزه با ضعف اراده و به پایان نرساندن کارها محوریت آلبوم می باشد....
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گر...
13:32
 • 143

 • 3 سال پیش
13:32
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گرفته شده سات. راه های مبارزه با ضعف اراده و به پایان نرساندن کارها محوریت آلبوم می باشد....
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گر...
12:25
 • 122

 • 3 سال پیش
12:25
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گرفته شده سات. راه های مبارزه با ضعف اراده و به پایان نرساندن کارها محوریت آلبوم می باشد....
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گر...
12:29
 • 217

 • 3 سال پیش
12:29
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گرفته شده سات. راه های مبارزه با ضعف اراده و به پایان نرساندن کارها محوریت آلبوم می باشد....
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گر...
11:05
 • 676

 • 3 سال پیش
11:05
shenoto-ads
shenoto-ads