آرام پادکست

آرام پادکست

محمد مقامیان زاده
107
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
23
دنبال کننده
آرام پادکست

آرام پادکست

محمد مقامیان زاده
107
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

هدف گذاری وبرنامه ریزی - هدف گذاری وبرنامه ریزی 2
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عوا...
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک ...
21:53
 • 43

 • 1 سال پیش
21:53
هدف گذاری وبرنامه ریزی - هدف گذاری وبرنامه ریزی 1
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عوا...
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک ...
17:36
 • 123

 • 1 سال پیش
17:36
هدف گذاری وبرنامه ریزی
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عوا...
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک ...
28:36
 • 23

 • 1 سال پیش
28:36
هنری فورد مخترع خودرو - هنری فورد مخترع خودروقسمت اول
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپیزود شامل زندگینامه ی هنری فورد مخترع خودرو هست. در این اپیزود شروع وتکامل صنعت خودروسازی رو از حدود اواخر قرن نوزدهم مرور می کنیم. معجزه ی خودرو که آ...
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپ...
18:00
 • 44

 • 1 سال پیش
18:00
هنری فورد مخترع خودرو - هنری فورد مخترع خودرو قسمت دوم
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپیزود شامل زندگینامه ی هنری فورد مخترع خودرو هست. در این اپیزود شروع وتکامل صنعت خودروسازی رو از حدود اواخر قرن نوزدهم مرور می کنیم. معجزه ی خودرو که آ...
اپیزود پنجم با عنوان هنری فورد مخترع خودرو، این اپ...
17:01
 • 21

 • 1 سال پیش
17:01
کنترل ذهن - کنترل ذهن 3
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته شده است و همین طور رهایی از افکار مزاحم واذیت کننده در ذهنما که باعث ناراحتی می شوند. این اپیزود در چند قمست منتشر شده وامیدوارم از این اپیزود بهره ی ل...
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته ش...
13:56
 • 48

 • 2 سال پیش
13:56
کنترل ذهن - کنترل ذهن 2
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته شده است و همین طور رهایی از افکار مزاحم واذیت کننده در ذهنما که باعث ناراحتی می شوند. این اپیزود در چند قمست منتشر شده وامیدوارم از این اپیزود بهره ی ل...
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته ش...
21:15
 • 92

 • 2 سال پیش
21:15
کنترل ذهن - کنترل ذهن 1
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته شده است و همین طور رهایی از افکار مزاحم واذیت کننده در ذهنما که باعث ناراحتی می شوند. این اپیزود در چند قمست منتشر شده وامیدوارم از این اپیزود بهره ی ل...
در این اپیزود به راه های ثبات ذهن وافکار پرداخته ش...
11:47
 • 212

 • 2 سال پیش
11:47
آشتی با درون اپیزود سوم - آشتی با درون قسمت 3
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پردازیم.استعداد هایی که در درون ما فراموش شدن ومدت هاست که خاک خوردن وبهشون بی توجه بودیم. به بچگی برمی گردیم واز اول شروع می کنیم تا بفهمیم دست خوش چه...
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پ...
16:59
 • 22

 • 2 سال پیش
16:59
آشتی با درون اپیزود سوم - آشتی با درون قسمت 2
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پردازیم.استعداد هایی که در درون ما فراموش شدن ومدت هاست که خاک خوردن وبهشون بی توجه بودیم. به بچگی برمی گردیم واز اول شروع می کنیم تا بفهمیم دست خوش چه...
درا ین اپیزود به یافتن واقعیت های درون خودمون می پ...
13:50
 • 49

 • 2 سال پیش
13:50
shenoto-ads
shenoto-ads