• 3 سال پیش

  • 120

  • 12:25

قدرت اراده - قدرت اراده قسمت چهارم

آرام پادکست
1
1
0

قدرت اراده - قدرت اراده قسمت چهارم

آرام پادکست
  • 12:25

  • 120

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست مطلبت تقویت اراده مورد بررسی قرار گرفته شده سات. راه های مبارزه با ضعف اراده و به پایان نرساندن کارها محوریت آلبوم می باشد.

با صدای
محمد مقامیان زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads