• 1 سال پیش

  • 123

  • 17:36
هدف گذاری وبرنامه ریزی - هدف گذاری وبرنامه ریزی 1

هدف گذاری وبرنامه ریزی - هدف گذاری وبرنامه ریزی 1

آرام پادکست
2
هدف گذاری وبرنامه ریزی - هدف گذاری وبرنامه ریزی 1
  • 17:36

  • 123

  • 1 سال پیش

هدف گذاری وبرنامه ریزی - هدف گذاری وبرنامه ریزی 1

آرام پادکست
2

توضیحات
در این اپیزود به راه های آماده سازی برای داشتن یک برنامه موفق می پردازیم. همین طور اقدامات لازم برای تنظیم یک برنامه ی راهبردی موفق. به نظر شما عوامل مزاحم در زندگی برای رسیدن به یک برنامه موفق چه عواملی هستن؟

با صدای
محمد مقامیان زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads