پادکست فوتبال ۳۶۰ || Football360

© ft360_ir
  13
  میانگین پخش
  1.0K
  تعداد پخش
  44
  دنبال کننده

  پادکست فوتبال ۳۶۰ || Football360

  © ft360_ir
  13
  میانگین پخش
  1.0K
  تعداد پخش
  44
  دنبال کننده

  پادکست فوتبال ۳۶۰ || خوشحالی عمومی از یک حکم انضباطی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || خوشحالی عمومی از یک حکم انضبا...
  00:00
  • 12

  • 1 هفته پیش
  00:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || فوتبال، قربانی اقلیت عصبانی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || فوتبال، قربانی اقلیت عصبانی
  02:43:17
  • 4

  • 2 هفته پیش
  02:43:17
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تاریخ فشرده تاکتیک‌های فوتبال...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تاریخ فشرده تاکتیک‌های فوتبال
  01:53:05
  • 8

  • 3 هفته پیش
  01:53:05
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ظلم کاملا برابر...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ظلم کاملا برابر
  02:32:47
  • 7

  • 3 هفته پیش
  02:32:47
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || هنر بی‌تفاوت نبودن...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || هنر بی‌تفاوت نبودن
  02:20:49
  • 1

  • 1 ماه پیش
  02:20:49
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || اصرار قلعه‌نویی به دستاوردسازی در تیم ملی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || اصرار قلعه‌نویی به دستاوردساز...
  02:00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  02:00:00
  پشت صحنه + گلچین پادکست فوتبال ۳۶۰ در سال ۱۴۰۲...
  پشت صحنه + گلچین پادکست فوتبال ۳۶۰ در سال ۱۴۰۲
  35:52
  • 0

  • 1 ماه پیش
  35:52
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || مهم‌ترین اتفاقات سال ۱۴۰۲...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || مهم‌ترین اتفاقات سال ۱۴۰۲
  00:00
  • 5

  • 2 ماه پیش
  00:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قمار نکو برای حذف خطیر...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قمار نکو برای حذف خطیر
  00:00
  • 16

  • 2 ماه پیش
  00:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تسلیم تیم خوب مقابل تیم برنده...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تسلیم تیم خوب مقابل تیم برنده
  01:51:38
  • 7

  • 2 ماه پیش
  01:51:38
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || پذیرش مسئولیت بدون پذیرش اشتباه...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || پذیرش مسئولیت بدون پذیرش اشتب...
  00:00
  • 9

  • 2 ماه پیش
  00:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || حماسه‌سازی پیش از قهرمانی در قطر...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || حماسه‌سازی پیش از قهرمانی در ...
  00:00
  • 8

  • 3 ماه پیش
  00:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ۹۰ دقیقه برای ویترین فوتبال ایران...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ۹۰ دقیقه برای ویترین فوتبال ا...
  02:32:39
  • 10

  • 3 ماه پیش
  02:32:39
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || سبک بازی پرریسک تیم ملی در جام آسیا...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || سبک بازی پرریسک تیم ملی در جا...
  02:42:28
  • 21

  • 3 ماه پیش
  02:42:28
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ظهور و سقوط یحیی در پرسپولیس...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ظهور و سقوط یحیی در پرسپولیس
  01:59:17
  • 11

  • 4 ماه پیش
  01:59:17
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || سرنوشت منطقی یک قانون غیرمنطقی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || سرنوشت منطقی یک قانون غیرمنطق...
  01:47:08
  • 9

  • 4 ماه پیش
  01:47:08
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || بیانیه‌های اشتباه از طرف آدم‌های اشتباه...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || بیانیه‌های اشتباه از طرف آدم‌...
  02:20:00
  • 12

  • 4 ماه پیش
  02:20:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || رفتار غیرمتعارف با قهرمان سریالی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || رفتار غیرمتعارف با قهرمان سری...
  02:21:47
  • 11

  • 5 ماه پیش
  02:21:47
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || یک روز، یک تاریخ، حال متفاوت...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || یک روز، یک تاریخ، حال متفاوت
  00:00
  • 8

  • 5 ماه پیش
  00:00
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || هوادار عادی در جایگاه غیرعادی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || هوادار عادی در جایگاه غیرعادی
  01:40:23
  • 8

  • 5 ماه پیش
  01:40:23
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ترکیب فریزشده تیم ملی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ترکیب فریزشده تیم ملی
  01:53:47
  • 8

  • 5 ماه پیش
  01:53:47
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تفاوت مالکیت مشترک در ایران و عربستان...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تفاوت مالکیت مشترک در ایران و...
  02:44:22
  • 8

  • 6 ماه پیش
  02:44:22
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || همه مقصران حکم سنگین علیه سپاهان...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || همه مقصران حکم سنگین علیه سپا...
  01:48:35
  • 18

  • 6 ماه پیش
  01:48:35
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قاعده مدیریت در لیگ برتر...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قاعده مدیریت در لیگ برتر
  01:51:01
  • 28

  • 6 ماه پیش
  01:51:01
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || برترین فدراسیون بدترین کنفدراسیون جهان...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || برترین فدراسیون بدترین کنفدر...
  02:05:23
  • 30

  • 6 ماه پیش
  02:05:23
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || احکام بدون معیار در لیگ برتر...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || احکام بدون معیار در لیگ برتر
  01:57:20
  • 47

  • 7 ماه پیش
  01:57:20
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || توافق شاکی و متهم در مخفی‌کاری...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || توافق شاکی و متهم در مخفی‌کار...
  01:52:03
  • 23

  • 7 ماه پیش
  01:52:03
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || علاقه‌ای که شایسته تحقیر نیست...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || علاقه‌ای که شایسته تحقیر نیست
  03:17:38
  • 43

  • 7 ماه پیش
  03:17:38
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تعیین جدول لیگ در ساختمان فدراسیون...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تعیین جدول لیگ در ساختمان فدر...
  01:47:41
  • 22

  • 8 ماه پیش
  01:47:41
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || خلاقیت در دور زدن سقف قرارداد...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || خلاقیت در دور زدن سقف قرارداد
  01:19:31
  • 56

  • 8 ماه پیش
  01:19:31
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تئاتر رویاها در سن سیروس...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || تئاتر رویاها در سن سیروس
  01:45:58
  • 74

  • 8 ماه پیش
  01:45:58
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || نهمین برد با روش تکراری...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || نهمین برد با روش تکراری
  01:48:55
  • 14

  • 9 ماه پیش
  01:48:55
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ورود آقایان هم ممنوع!...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ورود آقایان هم ممنوع!
  01:59:32
  • 13

  • 9 ماه پیش
  01:59:32
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قسمت ویژه با حضور عادل فردوسی‌پور...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قسمت ویژه با حضور عادل فردوسی...
  01:02:22
  • 98

  • 9 ماه پیش
  01:02:22
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قانون پایستگی حاشیه در استقلال...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قانون پایستگی حاشیه در استقلا...
  01:47:37
  • 26

  • 10 ماه پیش
  01:47:37
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || کودتای نرم...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || کودتای نرم
  01:57:37
  • 15

  • 10 ماه پیش
  01:57:37
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || مصلحت فوتبال...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || مصلحت فوتبال
  01:31:29
  • 11

  • 11 ماه پیش
  01:31:29
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || جنگ ریاست در پرسپولیس و استقلال...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || جنگ ریاست در پرسپولیس و استقل...
  01:38:38
  • 14

  • 11 ماه پیش
  01:38:38
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || پرسپولیس ساخت آلمان...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || پرسپولیس ساخت آلمان
  01:52:58
  • 8

  • 11 ماه پیش
  01:52:58
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || سه تیم لایق رسیدن به جام...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || سه تیم لایق رسیدن به جام
  01:47:38
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:47:38
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قلب‌های ناآرام از شمال تا کویر...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || قلب‌های ناآرام از شمال تا کوی...
  01:23:05
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:23:05
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || فوتبال تحت فرمان مسئولان ذی‌ربط...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || فوتبال تحت فرمان مسئولان ذی‌ر...
  01:46:59
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:46:59
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || کلاس پیشرفته یحیی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || کلاس پیشرفته یحیی
  02:23:24
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:23:24
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || بدون لغزش به سمت قهرمانی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || بدون لغزش به سمت قهرمانی
  01:40:47
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:40:47
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || معجزه استعفا...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || معجزه استعفا
  02:07:54
  • 14

  • 1 سال پیش
  02:07:54
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ازدواج موقت...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || ازدواج موقت
  02:16:27
  • 4

  • 1 سال پیش
  02:16:27
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || اینجا بدون من...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || اینجا بدون من
  01:45:16
  • 8

  • 1 سال پیش
  01:45:16
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || زندگی با تنفس مصنوعی...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || زندگی با تنفس مصنوعی
  02:11:01
  • 8

  • 1 سال پیش
  02:11:01
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || شلیک به پاشنه آشیل...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || شلیک به پاشنه آشیل
  01:41:10
  • 8

  • 1 سال پیش
  01:41:10
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || پاداش سکوت...
  پادکست فوتبال ۳۶۰ || پاداش سکوت
  01:41:38
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:41:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads