جهان آرمانی

نیما شهسواری
  2
  میانگین پخش
  410
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  جهان آرمانی

  نیما شهسواری
  2
  میانگین پخش
  410
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت نهم : خرده فرهنگ‌ها با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافان...

  "به نام جان"


  پادک...

  32:42
  • 0

  • 1 ماه پیش
  32:42
  "سلاح صلاح صلح" کتاب صوتی سلاح صلاح صلح بخش دوم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌س...

  "سلاح صلاح صلح"


  ک...

  29:50
  • 0

  • 1 ماه پیش
  29:50
  "اشک طغیان" کتاب صوتی رزم‌نامه شعر و کلام نیما شهسواری متن شعر شده لب بخندد دلت باشدا ضجه زار شده اشک خجل باشد از ریختن در مزار شده نغمه‌ای سر بدی از گلویی به دار شده بی‌هوا حس کنی درد...

  "اشک طغیان"


  کتاب ...

  01:40
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:40
  "انجام" کتاب شعر صوتی جورم داستان کوتاه انجام اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سای...

  "انجام"


  کتاب شعر ...

  05:30
  • 0

  • 1 ماه پیش
  05:30
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت سی و یکم : الگو بد پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام آرمانی منتشر می‌شود...

  "به نام جان"


  پادک...

  31:14
  • 0

  • 1 ماه پیش
  31:14
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت هشتم : فرهنگ اسلامی با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافان...

  "به نام جان"


  پادک...

  33:29
  • 0

  • 1 ماه پیش
  33:29
  "سلاح صلاح صلح" کتاب صوتی سلاح صلاح صلح بخش اول اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌س...

  "سلاح صلاح صلح"


  ک...

  26:34
  • 0

  • 1 ماه پیش
  26:34
  "قتل نفس" کتاب صوتی رزم‌نامه شعر و کلام نیما شهسواری متن شعر بر نفس عمل نیست از اینان به خطا تو ببین روز پس و پیش و اعمال خدا مثلی گویم و تو خود به قضاوت بنشین که همین تاری از آن خرمن ...

  "قتل نفس"


  کتاب صو...

  01:49
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:49
  "جورم" کتاب شعر صوتی جورم داستان کوتاه مستخدم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سای...

  "جورم"


  کتاب شعر ص...

  05:48
  • 0

  • 2 ماه پیش
  05:48
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت سی‌ام : دخالت در زندگی دیگران پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام آرمانی م...

  "به نام جان"


  پادک...

  34:04
  • 0

  • 2 ماه پیش
  34:04
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت هفتم : دیگر فرهنگ‌ها با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافا...

  "به نام جان"


  پادک...

  33:55
  • 0

  • 2 ماه پیش
  33:55
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش نهم قسمت پایانی اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  01:13:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:13:00
  "شرم" کتاب صوتی رزم‌نامه شعر و کلام نیما شهسواری متن شعر این آب زِ ما رفته به رو باز می‌آید ده‌ها به دل سال و هزاران و نشاید با نشر رهایی و سخن از لب و آیت بر گرده و بر جان و جهان بر رخ...

  "شرم"


  کتاب صوتی ر...

  01:47
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:47
  "زیبای نهان" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه زیبای نهان اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و ...

  "زیبای نهان"


  کتاب...

  18:40
  • 0

  • 2 ماه پیش
  18:40
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و نهم : ارزش کمک به دیگران پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام آرمانی...

  "به نام جان"


  پادک...

  41:18
  • 0

  • 2 ماه پیش
  41:18
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت ششم : شیعی‌گری با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافانه آنچ...

  "به نام جان"


  پادک...

  34:51
  • 0

  • 2 ماه پیش
  34:51
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش هشتم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سایت...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  35:51
  • 0

  • 2 ماه پیش
  35:51
  "رگ غیرت" کتاب صوتی رزم‌نامه شعر و کلام نیما شهسواری متن شعر شنیدم که مردی بگفتا خلیج عرب رگ غیرت ایرانیان شد قلمبه همه تک به تک سرودن دو صد شعر خلیجم ابد فارس فارس ولیکن نداند که نام ا...

  "رگ غیرت"


  کتاب صو...

  02:03
  • 0

  • 2 ماه پیش
  02:03
  "شبهه" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه شبهه اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب...

  "شبهه"


  کتاب شعر ص...

  16:03
  • 0

  • 2 ماه پیش
  16:03
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و هشتم : ارزش ارزش‌های انسانی نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پی...

  "به نام جان"


  پادک...

  43:50
  • 0

  • 2 ماه پیش
  43:50
  "چشم" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه چشم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌س...

  "چشم"


  کتاب شعر صو...

  13:44
  • 0

  • 2 ماه پیش
  13:44
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و هفتم : دنباله‌روی نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام...

  "به نام جان"


  پادک...

  32:28
  • 0

  • 2 ماه پیش
  32:28
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت پنجم : صوفی‌گری با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافانه آن...

  "به نام جان"


  پادک...

  35:58
  • 0

  • 2 ماه پیش
  35:58
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش هفتم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سایت...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  25:44
  • 0

  • 2 ماه پیش
  25:44
  "آتش سوزان" شعر و کلام نیما شهسواری در صلات ظهر می‌آید به زیر پای تو تا غوط بردارد می‌چکد از پیشوانش شرم آری چهره‌ات را ماه پندارد از تمام زشتیِ جام جم او در آتشی آرام راند می‌خرابد شای...

  "آتش سوزان"

  شعر و کلام نیما ش...

  01:39
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:39
  "مور" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه مور اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌س...

  "مور"


  کتاب شعر صو...

  16:04
  • 0

  • 2 ماه پیش
  16:04
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و ششم : تسلیم نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام آرمان...

  "به نام جان"


  پادک...

  33:56
  • 0

  • 3 ماه پیش
  33:56
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت چهارم : وابستگی و دخالت با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشک...

  "به نام جان"


  پادک...

  31:04
  • 0

  • 3 ماه پیش
  31:04
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش ششم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سایت ...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  25:03
  • 0

  • 3 ماه پیش
  25:03
  "این بهشت است" شعر و کلام نیما شهسواری در خواب و به کابوس عدن پیش هویدا است جمعی زِ خدایان و خدا معنی رؤیا است صدها و هزاران تو بگو برده که اینجا است اجساد به دوشان و خداوند که طماع است ...

  "این بهشت است"

  شعر و کلام نیم...

  01:35
  • 0

  • 3 ماه پیش
  01:35
  "مرگ‌آور" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه مرگ‌آور اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری...

  "مرگ‌آور"


  کتاب شع...

  18:22
  • 0

  • 3 ماه پیش
  18:22
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و پنجم : فردپرستی نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام آ...

  "به نام جان"


  پادک...

  35:48
  • 0

  • 3 ماه پیش
  35:48
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت سوم : اشرافی‌گری با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافانه آ...

  "به نام جان"


  پادک...

  32:22
  • 0

  • 3 ماه پیش
  32:22
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش پنجم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سایت...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  13:55
  • 0

  • 3 ماه پیش
  13:55
  "سنگسار" شعر و کلام نیما شهسواری از برای کینه و عیش خدا سیل سنگ است که می‌بارد زن بیچاره پر درد زِ آه با تنش عیش خدا می‌سازد رود جاری و ببین خون تو خدا این نه آب است که خون می‌بارد سن...

  "سنگسار"

  شعر و کلام نیما شهسو...

  01:53
  • 0

  • 3 ماه پیش
  01:53
  "متوالی" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه متوالی اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری د...

  "متوالی"


  کتاب شعر...

  13:22
  • 0

  • 3 ماه پیش
  13:22
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و چهارم : پرهیزکاری نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام...

  "به نام جان"


  پادک...

  33:12
  • 0

  • 3 ماه پیش
  33:12
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت دوم : حمله اسلام با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافانه آ...

  "به نام جان"


  پادک...

  35:18
  • 0

  • 3 ماه پیش
  35:18
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش چهارم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سای...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  23:30
  • 0

  • 3 ماه پیش
  23:30
  "ایران رها" شعر و کلام نیما شهسواری قله‌ی البرز پیر ای استوار این سرزمین آبی دریای مازند و به رویش این زمین آفتاب گرم تابان خرم آبادان به شهر برف و سوز و هم تو سرما ما دلیر آذر به دهر ...

  "ایران رها"

  شعر و کلام نیما ش...

  01:51
  • 0

  • 3 ماه پیش
  01:51
  "مرگ آزادی" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه مرگ آزادی اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تص...

  "مرگ آزادی"


  کتاب ...

  13:30
  • 0

  • 3 ماه پیش
  13:30
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و سوم : تعلیم و تربیت نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مر...

  "به نام جان"


  پادک...

  36:40
  • 0

  • 3 ماه پیش
  36:40
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : فرهنگ ایران قسمت اول : فرهنگ کهن با نیما شهسواری فرهنگ ایران فرهنگی توامان با زشتی‌ها و زیبایی‌ها زمان آن نرسیده است تا با نگاهی موشکافانه آن...

  "به نام جان"


  پادک...

  40:50
  • 0

  • 3 ماه پیش
  40:50
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش سوم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سایت ...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  37:05
  • 0

  • 3 ماه پیش
  37:05
  "بدتر از هیچ" کتاب صوتی قیام شعر و کلام نیما شهسواری متن شعر این فعل پرستیدن هم خون و نژاد زِ کجا آمده با من تو بگو شاه عذاب نه همان است که جز خون بنی‌اسرائیل نشده مؤمن الله و یهوه اسما...

  "بدتر از هیچ"


  کتا...

  01:49
  • 0

  • 3 ماه پیش
  01:49
  "ژیلا" کتاب شعر صوتی زیبای نهان داستان کوتاه ژیلا اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب...

  "ژیلا"


  کتاب شعر ص...

  16:30
  • 0

  • 3 ماه پیش
  16:30
  "به نام جان" پادکست به نام جان قسمت بیست و دوم : نابرابری نیما شهسواری پادکست به نام جان به صورت ویژه‌ برنامه با موضوعات مختلف و همچنین به صورت قسمت‌های پادکست به نام جان پیرامون مرام آر...

  "به نام جان"


  پادک...

  34:36
  • 0

  • 3 ماه پیش
  34:36
  "به نام جان" پادکست به نام جان ویژه برنامه : حمله‌ی اسلام به ایران قسمت چهارم : پیدایش دین ملی با نیما شهسواری حمله‌ی اسلام به ایران به زیر تیغ تیز شمشیرها سالیان درازی است که این مردمان...

  "به نام جان"


  پادک...

  53:27
  • 0

  • 4 ماه پیش
  53:27
  "دارالمجانین" کتاب صوتی دارالمجانین بخش دوم اثر نیما شهسواری هر هفته یک قسمت از این کتاب صوتی منتشر خواهد شد دسترسی به آثار نیما شهسواری اعم از کتب و اشعار آثار صوتی و تصویری در وب‌سایت ...

  "دارالمجانین"


  کتا...

  28:36
  • 3

  • 4 ماه پیش
  28:36
  "جهل دین" شعر و کلام نیما شهسواری کتاب خدا دست آن کودکی ورق می‌زند حصر در مسلکی سرآغاز و یزدان به رحمان رحیم و بطنش به قاسم ستمگرترین زِ بین همه آیه‌ها درد و کین خدا بیند و مرگ بر کافری...

  "جهل دین"

  شعر و کلام نیما شهسو...

  02:18
  • 6

  • 4 ماه پیش
  02:18
  shenoto-ads
  shenoto-ads