معین زد

op3
  33
  میانگین پخش
  720
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  معین زد

  op3
  33
  میانگین پخش
  720
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  تو همه برای منی و من اگه تو نباشی چه بی کسمانقده تو خوبی که در عجب من به گرد پاتم نمیرسمبهتره که دورم نشی ازم خنده هات برای دل منهکل سرزمین وجود تو حق منه آب و گل منهبا تو بهترم با تو بهترم گل فقط برا...

  تو همه برای منی و من اگه تو نباشی چه بی کسم

  ...
  03:20
  • 135

  • 11 ماه پیش
  03:20
  زیبای زشت من در آیینه خشت مندر وارونگی نهان پنهان گشته عشق منهی گفتم برو نمان رفتی ماندن مراکج فهمیده بود شعر آواز خواندن مرامن خود جاهلم به این که چیست خواستهدلم در سردرگمی مرا حیران کرده ای دلمدارد ...

  زیبای زشت من در آیینه خشت من

  در وارونگی ن...

  03:23
  • 30

  • 11 ماه پیش
  03:23
  • 19

  • 11 ماه پیش
  شکستم من چه پستی تو دو دستی دل به تو دادمجامم را شکستی هش را به حیوانات میگوند که تو پست تر از آنیزمانه بد شده جانا پلنگ بودن به روز است و تو عشق را از پلنگ خواهیشنیدم گرگ باید شد شده دنیا حیات وحشو ا...

  شکستم من چه پستی تو دو دستی دل به تو دادم

  03:20
  • 19

  • 11 ماه پیش
  03:20
  بیا دل من برای توبیا جون من برای توبیا همه چیزم برای توفقط تو بمونی برای من فقط توآخ زده به سر من هوای توشیرین حرفای لبای تومن و تو نداریم من و تو که بابا هرچی برا منه برای توقشنگه واسم صدای تو قربون ...

  بیا دل من برای تو

  بیا جون من برای تو

  <...
  07:33
  • 21

  • 11 ماه پیش
  07:33
  • 16

  • 11 ماه پیش
  تنهایی میخواد دلم نم بارونومن برم شبم پرسه زنونچرا همش حدس و گمون هیچرا بی خبری ازم چرا میریسریع نزن لگد زیر خاطره هامونتو با فاصله هاموندلتنگ بودمو بارون بهونه شد بارید و کوچه ها دیوونه خونه شدابرای ...

  تنهایی میخواد دلم نم بارونو

  من برم شبم پر...

  04:36
  • 16

  • 11 ماه پیش
  04:36
  شاید دلت تنگ شده تواماما نمیتونی حرفی بزنیبجنب دیگه منم معطل تواماگه اینه چرا زنگ نمیزنییواش داری آمار منو اگه میای بگو که فقط آماده شموتو که میدونی من بیداره شبا ولی دست نمیزنه که به لیوان شمعاهنوزم ...

  شاید دلت تنگ شده توام

  اما نمیتونی حرفی بز...

  04:41
  • 21

  • 11 ماه پیش
  04:41
  • 18

  • 11 ماه پیش
  سر صبح صدای سوت کتریمن و تو تو و موهای مشکیهیشکی نمیادش آخه بعد توکمه خب هرچی نگاهت میکنم کمهخب میخوام بخورم همه غمتوتو فوت شمع تولدتوپردرو کنار کشیدی آفتاب رو صورتمخوابیما ولی تو انگار نه که نه انگار...

  سر صبح صدای سوت کتری

  من و تو تو و موهای م...

  03:58
  • 18

  • 11 ماه پیش
  03:58
  دادی به پای من هر چی که داشتی لعنت به من چرا تویه این خونه جاش نیتو عاشقه منی من گیر قبلمم چشمام دستمه اشکام این قلممن رو به حاله من سخته برای تو تف به تمامه من کارت تمامه تومن ماله تو ولی من دیگه نیس...

  دادی به پای من هر چی که داشتی لعنت به من چرا تو...

  07:27
  • 27

  • 11 ماه پیش
  07:27
  به چه زیباست تو را داشتنت هر چه باید همه را داشتنتمن حسودم که تو باید با من ولی افسوس همه ی شهر تو را داشتنتمن رها عاشقِ تنهایی خویش تو ولی عاشق تنهایی و خویشو چه دلگیر شده پاییزم آسمان ابری و برگا هم...

  به چه زیباست تو را داشتنت هر چه باید همه را داش...

  03:23
  • 20

  • 11 ماه پیش
  03:23
  • 30

  • 11 ماه پیش
  من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیتو پرسه میزنم تو را همیشه در حوالیتهمیشه میپرستمت که هر که جز تو پوچ بودزمزمه کن به گوش من که رفتنت دروغ بودگذشت و من هنوز هم چگونه میشود بگوکه دست و پا میزنم تو را که ...

  من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت

  و پرسه ...

  03:22
  • 30

  • 11 ماه پیش
  03:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads