معین زد

op3
  70
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  معین زد

  op3
  70
  میانگین پخش
  1.5K
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  تو همه برای منی و من اگه تو نباشی چه بی کسمانقده تو خوبی که در عجب من به گرد پاتم نمیرسمبهتره که دورم نشی ازم خنده هات برای دل منهکل سرزمین وجود تو حق منه آب و گل منهبا تو بهترم با تو بهترم گل فقط برا...

  تو همه برای منی و من اگه تو نباشی چه بی کسم

  ...
  03:20
  • 152

  • 1 سال پیش
  03:20
  زیبای زشت من در آیینه خشت مندر وارونگی نهان پنهان گشته عشق منهی گفتم برو نمان رفتی ماندن مراکج فهمیده بود شعر آواز خواندن مرامن خود جاهلم به این که چیست خواستهدلم در سردرگمی مرا حیران کرده ای دلمدارد ...

  زیبای زشت من در آیینه خشت من

  در وارونگی ن...

  03:23
  • 45

  • 1 سال پیش
  03:23
  شکستم من چه پستی تو دو دستی دل به تو دادمجامم را شکستی هش را به حیوانات میگوند که تو پست تر از آنیزمانه بد شده جانا پلنگ بودن به روز است و تو عشق را از پلنگ خواهیشنیدم گرگ باید شد شده دنیا حیات وحشو ا...

  شکستم من چه پستی تو دو دستی دل به تو دادم

  03:20
  • 26

  • 1 سال پیش
  03:20
  بیا دل من برای توبیا جون من برای توبیا همه چیزم برای توفقط تو بمونی برای من فقط توآخ زده به سر من هوای توشیرین حرفای لبای تومن و تو نداریم من و تو که بابا هرچی برا منه برای توقشنگه واسم صدای تو قربون ...

  بیا دل من برای تو

  بیا جون من برای تو

  <...
  07:33
  • 30

  • 1 سال پیش
  07:33
  • 27

  • 1 سال پیش
  تنهایی میخواد دلم نم بارونومن برم شبم پرسه زنونچرا همش حدس و گمون هیچرا بی خبری ازم چرا میریسریع نزن لگد زیر خاطره هامونتو با فاصله هاموندلتنگ بودمو بارون بهونه شد بارید و کوچه ها دیوونه خونه شدابرای ...

  تنهایی میخواد دلم نم بارونو

  من برم شبم پر...

  04:36
  • 27

  • 1 سال پیش
  04:36
  شاید دلت تنگ شده تواماما نمیتونی حرفی بزنیبجنب دیگه منم معطل تواماگه اینه چرا زنگ نمیزنییواش داری آمار منو اگه میای بگو که فقط آماده شموتو که میدونی من بیداره شبا ولی دست نمیزنه که به لیوان شمعاهنوزم ...

  شاید دلت تنگ شده توام

  اما نمیتونی حرفی بز...

  04:41
  • 32

  • 1 سال پیش
  04:41
  سر صبح صدای سوت کتریمن و تو تو و موهای مشکیهیشکی نمیادش آخه بعد توکمه خب هرچی نگاهت میکنم کمهخب میخوام بخورم همه غمتوتو فوت شمع تولدتوپردرو کنار کشیدی آفتاب رو صورتمخوابیما ولی تو انگار نه که نه انگار...

  سر صبح صدای سوت کتری

  من و تو تو و موهای م...

  03:58
  • 26

  • 1 سال پیش
  03:58
  دادی به پای من هر چی که داشتی لعنت به من چرا تویه این خونه جاش نیتو عاشقه منی من گیر قبلمم چشمام دستمه اشکام این قلممن رو به حاله من سخته برای تو تف به تمامه من کارت تمامه تومن ماله تو ولی من دیگه نیس...

  دادی به پای من هر چی که داشتی لعنت به من چرا تو...

  07:27
  • 49

  • 1 سال پیش
  07:27
  به چه زیباست تو را داشتنت هر چه باید همه را داشتنتمن حسودم که تو باید با من ولی افسوس همه ی شهر تو را داشتنتمن رها عاشقِ تنهایی خویش تو ولی عاشق تنهایی و خویشو چه دلگیر شده پاییزم آسمان ابری و برگا هم...

  به چه زیباست تو را داشتنت هر چه باید همه را داش...

  03:23
  • 29

  • 1 سال پیش
  03:23
  • 67

  • 1 سال پیش
  من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیتو پرسه میزنم تو را همیشه در حوالیتهمیشه میپرستمت که هر که جز تو پوچ بودزمزمه کن به گوش من که رفتنت دروغ بودگذشت و من هنوز هم چگونه میشود بگوکه دست و پا میزنم تو را که ...

  من عاشقانه شاعرم به موی پر کلاغیت

  و پرسه ...

  03:22
  • 67

  • 1 سال پیش
  03:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads