محمد اصفهانی

op3
  342
  میانگین پخش
  20.5K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  محمد اصفهانی

  op3
  342
  میانگین پخش
  20.5K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  با تو اما ماندم تنهامهری برلب بندی برپادل همه گمراهی و گناه تو امیدجانجان همه خاموشی و خزان تو مرا بخوانلب نگشودم اماسوختم ساختمبا من خسته ی غم تو بمان ای که بجز تو نمانده مرا مگر آه منمن همه شوق توام...

  با تو اما ماندم تنها

  مهری برلب بندی برپا<...

  03:17
  • 73

  • 10 ماه پیش
  03:17
  زنده رود خاطره ترمه ی دست باف آسمان اصفهان روشن آبی صاف عطر گلخند تو در کوچه و بازار آن تپیدن های دل، آخرین دیدار روزگار کودکی در تو جا مانده از تو اندر هر نفس قصه ها مانده گوشه ی چشمان من گریه ها م...

  زنده رود خاطره ترمه ی دست باف

  آسمان اصف...

  04:05
  • 56

  • 10 ماه پیش
  04:05
  بسیار سالها به سر خاک ما رود کاین آب چشمه آید و باد صبا رود دامن کشان که می رود امروز بر زمین فردا غبار کالبدش در هوا رود یارب مگیر بنده مسکین و دست گیر کز تو کرم برآید و بر ما خطا رود خاکت در استخوا...

  بسیار سالها به سر خاک ما رود

  کاین آب چش...

  09:33
  • 91

  • 10 ماه پیش
  09:33
  شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود بنده من شو و برخور ز همه سی...

  شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

  که به مژ...

  02:07
  • 63

  • 10 ماه پیش
  02:07
  بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن یه روزی هر کسی باشن حساباشونو پس می دن عبادت از سر وحشت واسه عاشق عباد...

  بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد

  03:24
  • 41

  • 10 ماه پیش
  03:24
  ای خدا این وصل را هجران مکنسرخوشان عشق را نالان مکنبر درختی کآشیان مرغ توستشاخ مشکن مرغ را پران مکنباغ جان را تازه و سرسبز دارقصد این مستان و این بستان مکنای خدا این وصل را هجران مکنسرخوشان عشق را نال...

  ای خدا این وصل را هجران مکن

  سرخوشان عشق ر...

  14:57
  • 85

  • 10 ماه پیش
  14:57
  عشق است و آتش و خون داغ است و درد دوری کی می توان نگفتن کی می توان صبوری کی می توان نرفتن گـیرم پری نمانـده گیـرم که سوختیم و خاکستری نمانده با دوست عشق زیباسـت با یار بـقراری از دوسـت درد ماند و...

  عشق است و آتش و خون داغ است و درد دوری

  ...

  02:42
  • 31

  • 10 ماه پیش
  02:42
  تقاص چی رو میگیری که تا اینجا کشوندیمکجای راهو کج رفتیم که تا اینجا رسوندیماگه من جایی تو بودم میون این همه دردمیه روز از چشم این مردم تو رو پنهون نمیکردمتو رفتی بعد تو حالم یه حالی مثل مردن بودتو هم ...

  تقاص چی رو میگیری که تا اینجا کشوندیم

  کجا...

  04:04
  • 69

  • 10 ماه پیش
  04:04
  درد بی درمان من گفتنی نیستواژه ای لب وا نکرد با نفس خسته منشعر بی آغاز و انجام سوکتدر اوجاغ سینه من روشنی نیست ابر بی باران شدن ایر آتشروح من بیگانه شد در قفس بسته تنخشت خامی خفته در کج راه خاکمتا در ...

  درد بی درمان من گفتنی نیست

  واژه ای لب وا ...

  03:24
  • 39

  • 10 ماه پیش
  03:24
  باور نکن تنهاییت را من در تو پنهانم تو در من ازمن به من نزدیکتر تو ازتو به تو نزدیکتر من باور نکن تنهاییت را تا یک دلو یک درد داری تا در عبور از کوچه ی عشق بر دوش هم سر می گذاری دل تاب تنهایی ندار...

  باور نکن تنهاییت را

  من در تو پنهانم تو...

  03:26
  • 22

  • 10 ماه پیش
  03:26
  shenoto-ads
  shenoto-ads