حیدو هدایتی

op3
  394
  میانگین پخش
  3.5K
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  مرغ سحر همان مرغ سحر استاین ماییم که تغییر کردیم…...

  03:04
  • 637

  • 1 سال پیش
  03:04
  حیدو هدایتی - مجاب...

  حیدو هدایتی - مجاب

  03:51
  • 497

  • 1 سال پیش
  03:51
  ای گل دائم بهارمیار سر تا پا قشنگسرو نازم شاخ شمادمقد و بالا قشنگهر قشنگی بود قشنگیش کامل و شیش دنگ نیستغیر تنها خود که بی نقصی و سر تا پا قشنگظاهر و باطن یکی صحرا و داخل مثل هم...

  ای گل دائم بهارم

  یار سر تا پا قشنگ

  ...

  06:55
  • 644

  • 1 سال پیش
  06:55
  در سال‌های دور. زمانی که هنوز خلیج فارس در دلش صد‌ف‌های مرواریدساز داشت و صید مروارید جز شغل‌های اصلی مردم دریا بود، نژادهای مروارید اسم‌های مختلف داشتند. و مرغوب ترین نوع مروارید را مروارید دآن می‌گف...

  03:37
  • 238

  • 1 سال پیش
  03:37
  مو عه هرجا بروم سر وا وگردانمتوو او چیشای خووت سنبل می‌کاروممیخوام برم سرره بشینومرفتن تو ره با چش ببینومبیو بیو بیومو عه هرجا برم سر وا بگردانمتو او چیشای خووت سنبل می‌کارممیخوام برم سر ره بشینومرفتن...

  مو عه هرجا بروم سر وا وگردانم

  توو او چیشا...

  02:47
  • 354

  • 1 سال پیش
  02:47
  يه قطاري خالي مي‌ره بندريه لنجي روي دِريا راهش رو گم کرديه دمام گوشه‌ي انبار خاک خوردهيه جاشو تو جزيره خوئه نيمه ظل افتو پارو ندارهسفر با يکي سفره در پيچ و تابيکه از ارث وا مانده زان مرغ دريايي خوش نو...

  يه قطاري خالي مي‌ره بندر

  يه لنجي روي دِري...

  03:41
  • 442

  • 1 سال پیش
  03:41
  حیدو هدایتی - ژولین...

  حیدو هدایتی - ژولین

  03:43
  • 291

  • 1 سال پیش
  03:43
  مو سی تو همین جا؛ حنا بار گذاشتم!گذاشتم گذشتم از اون پیر ساحل نشینتا یه روزی خبر، سی دل مو بیاره…قراره از اینجا که هستی؛ که وصلش کنم مو به دریاقراره به جای سواری؛ یه قایق بیارم دم خونتون!با گل و روسری...

  مو سی تو همین جا؛ حنا بار گذاشتم!

  گذاشتم ...

  03:55
  • 253

  • 1 سال پیش
  03:55
  مو عه هرجا بروم، سر وا وگردانمتوو او چیشای خووت؛ سنبل می‌کاروممیخوام برم سر ره بشینومرفتن تو ره با چش ببینومبیو بیو بیومو عه هرجا برم، سر وا بگردانمتو او چیشای خووت؛ سنبل می‌کارممیخوام برم سر ره بشینو...

  مو عه هرجا بروم، سر وا وگردانم

  توو او چیش...

  04:12
  • 183

  • 1 سال پیش
  04:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads