بابک جهانبخش

op3
  78
  میانگین پخش
  4.0K
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  بابک جهانبخش

  op3
  78
  میانگین پخش
  4.0K
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  تنها دلیل حال خوب من روز روشن بی غروب منحاشیه نرو حرفتو بزن طاقتم طاق شدهنزدیکم بمون مرگه فاصله، هرچی تو بگی گله بی گلهاسم تو هنوز روی این دله دلی که داغ شدههمین خوبه که مال منی، دلواپس حال منیبدجور م...

  تنها دلیل حال خوب من روز روشن بی غروب من

  ...

  03:27
  • 70

  • 1 سال پیش
  03:27
  یه طرف من و این تنهایییه طرف تو و اون زیباییداری ساده شکستم میدیتویی که منو بد فهمیدی منو جوری که هستم کاش میدیدیحالا که خودتم دلتنگی بگو داریبا کی میجنگی منو دیدی و راه کج کردیشایدم با خودت لج کردی ک...

  یه طرف من و این تنهایی

  یه طرف تو و اون زی...

  04:41
  • 64

  • 1 سال پیش
  04:41
  خوش باشی هرجا که هستی توی این گردش تقویمما یه جاهایی حریف جبر زندگی نمیشیمدور هم میگشتیم اما تو جهانای موازینرسیدن منطقی بود ته این دیوونه بازیخوش باشی هرجا که هستی یادتم هرجا که هستممن به رومم نمیارم...

  خوش باشی هرجا که هستی توی این گردش تقویم

  ...

  04:38
  • 25

  • 1 سال پیش
  04:38
  خستم از این حاله خرابم مثله همیشه بیقرارمبه جز یه ساعت فکر راحت حسرت هیچی رو ندارمخم میشه هر کوهی که یک آن خودشو جای من بذارهسخته یه روز کسی بفهمه هیشکی رو جز خودش ندارههیشکی رو جز خودش ندارهمن چه بجن...

  خستم از این حاله خرابم مثله همیشه بیقرارم

  03:42
  • 58

  • 1 سال پیش
  03:42
  ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارممیترسم این مردم تورو از من بگیرن این روزا من یه لحظه آرامش ندارمسخته که شیشه باشی و تو دست عشقت یه تیکه برنده ی الماس باشهخیلی عذابم دادی...

  ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست ترسیدم و راهی ب...

  05:28
  • 17

  • 1 سال پیش
  05:28
  یه زندگی از تو طلبکارمآیینه ها میگن افسردگی دارمروزای خوبی نیست درگیر و دلگیرمبا این همه رویا از زندگی سیرماز آدما خستم از همه ترسیدم تو منو کی کشتی که من نفهمیدمروزای خوبی نیست دنیا برام تنگه یه کشور...

  یه زندگی از تو طلبکارم

  آیینه ها میگن افسر...

  03:38
  • 10

  • 1 سال پیش
  03:38
  نگاه کن شدی بهترین دلخوشی تو آخر با عشقت منو میکشینباید هوات از سرم بپره آخه حالو هوام با تو این روزا خیلی بهترهبهتره که عمرم با تو بگذره چه اسمی از اسمت زیبا ترهفقط عشقه تو اینجوری دل میبره عزیزم نمی...

  نگاه کن شدی بهترین دلخوشی تو آخر با عشقت منو می...

  03:54
  • 22

  • 1 سال پیش
  03:54
  عزیزم چرا با دلم سردیتو با خودت چیکار کردیکه الان انقده خونسردیعزیزم چی شده که باز قهریدیگه چی میخوای از این دیوونههی میاری بهونه وقتشه برگردیتو همونی که واگیر داره حس قشنگه چشاتمیگم ساده حرف دلمو باه...

  عزیزم چرا با دلم سردی

  تو با خودت چیکار کر...

  03:06
  • 12

  • 1 سال پیش
  03:06
  عشق من برای داشتنت عشق دردسر دارمدیوونم جوری که بی تو واسه خودم خطر دارمپلک نزن اگه چشماتو از من بگیری میمیرمدور بشی جای تو از خودم انتقام میگیرمتو چشمای منی برای اینکه بجز من دیگه هیچکیو ندیدیبا لبخن...

  عشق من برای داشتنت عشق دردسر دارم

  دیوونم ...

  03:43
  • 17

  • 1 سال پیش
  03:43
  از حرف مردم رد شدم تا این شروعه ما بشهتا مشرق از حسم به تو رنگه طلوع ما بشهاینجا برای دیدنت دل بیقراری میکنهطهران برای خنده هات لحظه شماری میکنهیادت بمونه خوبه من مفهومه دنیایه منیشاید نمیدونی ولی تعب...

  از حرف مردم رد شدم تا این شروعه ما بشه

  تا...

  03:58
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads