کافه کتاب

علی فندرسکی
11.7K
میانگین پخش
211.0K
تعداد پخش
42
دنبال کننده

کافه کتاب

علی فندرسکی
11.7K
میانگین پخش
211.0K
تعداد پخش
42
دنبال کننده

استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موفقی در زمینه ...

استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباش...

38:39
 • 355

 • 5 ماه پیش
38:39
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

02:52
 • 0

 • 5 ماه پیش
02:52
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

02:52
 • 0

 • 5 ماه پیش
02:52
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

02:52
 • 0

 • 5 ماه پیش
02:52
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

02:52
 • 0

 • 5 ماه پیش
02:52
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

02:52
 • 0

 • 5 ماه پیش
02:52
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

02:52
 • 0

 • 5 ماه پیش
02:52
#معرفی_کتاب.استفان گایز نویسنده ی کتاب "چگونه کمال گرا نباشیم؟" سال های بسیاری است که در زمینه ی ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های موف...

#معرفی_کتاب

.

استفان گایز نویسنده ی...

00:00
 • 0

 • 5 ماه پیش
00:00
#توسعه_فردی.مغز انسان نسبت به تغییرات دیر عکس العمل نشان می‌دهد و پذیرش تغییر برایش چندان آسان نیست. استفن گایز در کتاب «عادت‌های کوچک» یا «عادت‌های کوچک‌تر، نتایج بزرگتر» راهبرد عادت‌های کوچک را برای...

#توسعه_فردی

.

مغز انسان نسبت به تغی...

03:14:07
 • 262

 • 7 ماه پیش
03:14:07
کتاب عقاید یک دلقک رمانی از هاینریش بل نویسنده آلمانی است که اولین بار در سال ۱۹۶۳ منتشر شد. این کتاب داستان هانس شنیر، دلقکی مبارز را روایت می‌کند که تلاش دارد با پایان رابطه‌اش با معشوق سابق خود، آن...

کتاب عقاید یک دلقک رمانی از هاینریش بل نویسنده ...

05:18:53
 • 318

 • 7 ماه پیش
05:18:53
shenoto-ads
shenoto-ads