• 2 سال پیش

  • 363

  • 00:36
ترتیل - آیه 85 سوره هود - حسین اصفهانیان

ترتیل - آیه 85 سوره هود - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
3
ترتیل - آیه 85 سوره هود - حسین اصفهانیان
3
0

ترتیل - آیه 85 سوره هود - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
  • 00:36

  • 363

  • 2 سال پیش

توضیحات
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم

با صدای
حسین اصفهانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads