• 3 سال پیش

  • 26

  • 26:02
مهارتهای کوچینگ - چطور خدمات کوچینگتان را قیمت گذاری کنید؟

مهارتهای کوچینگ - چطور خدمات کوچینگتان را قیمت گذاری کنید؟

Nazanin Sekhavati
1
مهارتهای کوچینگ - چطور خدمات کوچینگتان را قیمت گذاری کنید؟
1
0

مهارتهای کوچینگ - چطور خدمات کوچینگتان را قیمت گذاری کنید؟

Nazanin Sekhavati
  • 26:02

  • 26

  • 3 سال پیش

توضیحات
آموزش مهارتهای کوچینگ

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads