• 3 سال پیش

  • 74

  • 12:59
مهارتهای کوچینگ - چطور به عنوان یک کوچ بازاریابی کنیم.mp3

مهارتهای کوچینگ - چطور به عنوان یک کوچ بازاریابی کنیم.mp3

Nazanin Sekhavati
1
مهارتهای کوچینگ - چطور به عنوان یک کوچ بازاریابی کنیم.mp3
1
0

مهارتهای کوچینگ - چطور به عنوان یک کوچ بازاریابی کنیم.mp3

Nazanin Sekhavati
  • 12:59

  • 74

  • 3 سال پیش

توضیحات
آموزش مهارتهای کوچینگ

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads