• 3 سال پیش

  • 87

  • 10:49
رسالت فردی و ساخت کسب و کار

رسالت فردی و ساخت کسب و کار

Nazanin Sekhavati
4
رسالت فردی و ساخت کسب و کار
4
1

رسالت فردی و ساخت کسب و کار

Nazanin Sekhavati
  • 10:49

  • 87

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این سری از پادکستها در مورد یافتن رسالت فردی و افسانه شخصی و سپس تبدیل آن به کسب و کار صحبت می کنیم. از اینکه چطور می توانید رویاهایتان را به یک فرایند مادی تبدیل کنید.

با صدای
نازنین سخاوتی
نازنین سخاوتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads