• 5 سال پیش

  • 21

  • 05:36

معرفی رشته های دانشگاهی انسانی - معرفی رشته حقوق

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
1
1
0

معرفی رشته های دانشگاهی انسانی - معرفی رشته حقوق

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  • 05:36

  • 21

  • 5 سال پیش

توضیحات
بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار دانشگاه پذیرنده مقاطع تحصیلی و غیره را در قالب فایل های صوتی جداگانه در اختیارتان قرار دهیم.

shenoto-ads
shenoto-ads