• 6 سال پیش

  • 261

  • 10:38

دوره آموزشی Venture Deals- فصل سوم - فصل سوم - قسمت دوم

Smartup Ventures
0
0
0

دوره آموزشی Venture Deals- فصل سوم - فصل سوم - قسمت دوم

Smartup Ventures
  • 10:38

  • 261

  • 6 سال پیش

توضیحات
یکی از مشکلات بزرگ در مذاکرات سرمایه گذاری، دانش کم کارآفرینان درباره مباحث سرمایه گذاری است. این کارآفرینان شناختی از سرمایه گذاری خطرپذیر و نحوه همکاری با آن ها ندارند. همین کمبود دانش کارآفرینان می تواند هنگام عقد قرارداد یا در ادامه همکاری مشکل ساز باشد در مجموعه Venture Deals قصد داریم نکات مهمی که باید کارآفرینان و سرمایه گذاران خطرپذیر بدانند را مطرح کنیم. با فصل سوم این سری مجموعه ها همراه باشید.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads