• 4 سال پیش

  • 676

  • 22:11

قسمت اول فصل دوم اسمارت پادکست | روابط عمومی

Smartup Ventures
1
1
0

قسمت اول فصل دوم اسمارت پادکست | روابط عمومی

Smartup Ventures
  • 22:11

  • 676

  • 4 سال پیش

توضیحات
روابط عمومی از مهم ترین مسائلی است که هر سازمان باید مورد توجه قرار دهد. نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که اولین برخورد افراد استارتاپ با سرمایه گذار نباید در جلسه ارائه باشد. در این پادکست سعی کردیم تجارب استارتاپ‌های مختلف و نقطه نظرات سرمایه‌گذاران در کنار هم بشنویم

shenoto-ads
shenoto-ads