• 2 سال پیش

  • 1.9K

  • 23:34
قسمت پنجم فصل دوم اسمارت‌پادکست | اهرم رشد

قسمت پنجم فصل دوم اسمارت‌پادکست | اهرم رشد

Smartup Ventures
2
قسمت پنجم فصل دوم اسمارت‌پادکست | اهرم رشد
  • 23:34

  • 1.9K

  • 2 سال پیش

قسمت پنجم فصل دوم اسمارت‌پادکست | اهرم رشد

Smartup Ventures
2

توضیحات
چطور میتوانیم رشد یک کسب و کار را کنترل کنیم؟ چطور با انتخاب خودمان شاخص های کلیدی یک کسب و کار را رشد دهیم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads