• 5 سال پیش

  • 205

  • 11:07
استاد محمد شجاعی، کوتاه شنیده ها، مجموعه پرواز در آسمان رجب - پرواز در آسمان رجب 5

استاد محمد شجاعی، کوتاه شنیده ها، مجموعه پرواز در آسمان رجب - پرواز در آسمان رجب 5

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
1
استاد محمد شجاعی، کوتاه شنیده ها، مجموعه پرواز در آسمان رجب - پرواز در آسمان رجب 5
1
0

استاد محمد شجاعی، کوتاه شنیده ها، مجموعه پرواز در آسمان رجب - پرواز در آسمان رجب 5

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 11:07

  • 205

  • 5 سال پیش

توضیحات
بــارون رجب در راهـه تا از همه سیاهیها، پاکمون کنه. تا برایِ مهمونی رمضـان آماده مون کنه. بایدهمه چتـرها رو بست و.... برای خیس شدن آماده شد

shenoto-ads
shenoto-ads