• 6 سال پیش

  • 590

  • 27:45

سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه صاحب الزمان(عج)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
30
30
4

سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه صاحب الزمان(عج)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
  • 27:45

  • 590

  • 6 سال پیش

توضیحات
فَمَعکُم معکُـم، لا مَـعَ غَیـرِکُم" من فقط خودتــو میخوام! تمام عزتِ من؛ به همراهی با شما در دنیا و تولدم به آغوش شما، در آخرته! من با تو آروم می گیرم

shenoto-ads
shenoto-ads