• 4 سال پیش

  • 497

  • 27:45
سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه صاحب الزمان(عج)

سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه صاحب الزمان(عج)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
7
سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه صاحب الزمان(عج)
  • 27:45

  • 497

  • 4 سال پیش

سلسله مباحث استاد شجاعی، کوتاه شنیده ها،‌ مجموعه صاحب الزمان(عج)

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی
7

توضیحات
فَمَعکُم معکُـم، لا مَـعَ غَیـرِکُم" من فقط خودتــو میخوام! تمام عزتِ من؛ به همراهی با شما در دنیا و تولدم به آغوش شما، در آخرته! من با تو آروم می گیرم

shenoto-ads
shenoto-ads