• 5 سال پیش

  • 31

  • 08:25
شیپورچی
76
شیپورچی
  • 08:25

  • 31

  • 5 سال پیش
76

توضیحات
قسمت اول گویندگان: معین بادپا_زهرا خاکساری_محمد ایمانوردی_مونا منصوری_امیرحسین منصوری ادیتور: زهرا خاکساری نویسندگان: مونا منصوری_امیرحسین منصوری/ با تشکر از محمد علی دارایی و زهرا سالاروند

با صدای
معین بادپا
زهرا خاکساری
محمد ایمانوردی
مونا منصوری
امیرحسین منصوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads