• 6 سال پیش

  • 53

  • 09:01

رادیو تاکسی

رادیو اکسیژن
1
1
0

رادیو تاکسی

رادیو اکسیژن
  • 09:01

  • 53

  • 6 سال پیش

توضیحات
صدای دوستان : محمد مخبری فایزه موسوی حامد کریمی مینا پروانه کوثر خناری امیر شیرخدایی متن ، تهیه و تدوین : امیر شیرخدایی

با صدای
محمد مخبری
فایزه موسوی
حامد کریمی
مینا پروانه
کوثر خناری
امیر شیرخدایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads