• 6 سال پیش

  • 31

  • 21:50
6
3
  • 21:50

  • 31

  • 6 سال پیش

توضیحات
کارشناس برنامه: خانم مریم براتیان مجریان: داور مهری _ هانیه نجارزاده مصاحبه گر: لیلا کرکچی چالش هفتگی: سپیده مالمیر گوینده: درین درمنش تهیه کننده و کارگردان: هانیه نجارزاده _ داور مهری

با صدای
داور مهری
هانیه نجارزاده
لیلا کرکچی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads