• 6 سال پیش

  • 65

  • 15:05

نمایش رادیویی زبان کوهستان

رادیو افرا
5
5
0

نمایش رادیویی زبان کوهستان

رادیو افرا
  • 15:05

  • 65

  • 6 سال پیش

توضیحات
نمایش رادیویی به کارگردانی نسترن آقامحمدی - نوشته : هارولد پینتر - مارتین کریمپ

با صدای
مازیار غفاری
شیرین ابراهیمی
عاطفه حشمتیان
فاطمه ملایی
امیر نظرعلی
علی محمدطاهری
محمدرضا محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads