• 5 سال پیش

  • 659

  • 50:44
تاکسیرانی اینترنتی

تاکسیرانی اینترنتی

هواداران کاوشگر
2
تاکسیرانی اینترنتی
  • 50:44

  • 659

  • 5 سال پیش

تاکسیرانی اینترنتی

هواداران کاوشگر
2

توضیحات
چشماتونو ببندید و تصور کنید که یک روز گرم تابستان کنار خیابان ایستاده اید و منتظر وسیله ای هستید برای رسیدن به مقصد . ماشینی جلوی پای شما توقف می کنه . سوار ماشین می شید و به سمت مقصد حرکت می کنید . هوا خیلی گرمه راننده از شما می پرسه که می خواید کولر براتون روشن کنم . براتون عجیبه اما استقبال می کنید . بعد از رسیدن به مقصد راننده فرمی به شما تحویل می ده و از شما می خواد به رانندگی و رفتار اون امتیاز بدید . این برنامه از کاوشگر راجع به تاکسیرانی اینترنتی بشنوید.....

با صدای
سیاوش عقدایی
محسن رسولی
نازنین علیدادیانی
عارفه موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads