• 5 سال پیش

  • 464

  • 50:53
مد و فشن
  • 50:53

  • 464

  • 5 سال پیش
2

توضیحات
امروز حامد مشکینی در غیاب سیاوش عقدایی در برنامه حضور دارد و موضوع امروز برنامه مد و فشن هست . تعریف مد چیست تاریخچه آن از کجا می آید اینها و خیلی چیزهای دیگر در این برنامه از کاوشگر...

با صدای
محسن رسولی
نازنین علیدادیانی
عارفه موسوی
حامد مشکینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads