• 5 سال پیش

  • 65

  • 01:23:40
ابدیت و یک روز اپیزود 20

ابدیت و یک روز اپیزود 20

ابدیت و یک روز
0
ابدیت و یک روز اپیزود 20
  • 01:23:40

  • 65

  • 5 سال پیش

ابدیت و یک روز اپیزود 20

ابدیت و یک روز
0

توضیحات
ابدیت و یک روز پادکست شماره 20 سینمای ژان لوک گودار فیلمساز فرانسوی مهم تاریخ سینما و فیلم " دسته جدا افتاده ها " به روایت فرزاد موتمن.

shenoto-ads
shenoto-ads